Het is pas echt vakantie als de dialyse goed geregeld is